معرفی پروژه

North Sea Land

 • عنوان: North Sea Land
 • نوع پروژه: وب سایت و پورتال
 • فناوری های استفاده شده:
  • ASP.NET
  • C#
  • Microsoft Access
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
 • مشاهده
 • امکانات:
  • 1- معرفی شرکت
  • 2- اسلایدر
  • 3- معرفی مدیران
  • 4- خدمات شرکت
  • 5- معرفی شبکه
  • 6- بررسی وضعیت مرسوله
  • 7- ارتباط با ما
پروژه North Sea Land