معرفی پروژه

لوکس سیتی

 • عنوان: لوکس سیتی
 • نوع پروژه: وب سایت و پورتال
 • فناوری های استفاده شده:
  • ASP.NET
  • C#
  • WebForm
  • SQL Server
  • Javascript
  • Jquery
  • CSS
  • HTML
  • CSS3
  • AJAX
  • Responsive
 • مشاهده
 • امکانات:
  • 1-
پروژه لوکس سیتی