معرفی پروژه

دیوارچینه.کام

 • عنوان: دیوارچینه.کام
 • نوع پروژه: وب سایت و پورتال
 • فناوری های استفاده شده:
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • ASP.NET
  • C#
  • CSharp
  • Microsoft Access
 • مشاهده
 • امکانات:
  • 1- پنل مدیریت محتوا
  • 2- گالری
  • 3- پروژه ها
  • 4- معرفی معماران
  • 5- درباره ما
  • 6- نظرسنجی
  • 7- اخبار
  • 8- ارتباط با ما
پروژه دیوارچینه.کام