معرفی پروژه

بازارپدیا

 • عنوان: بازارپدیا
 • نوع پروژه: وب سایت و پورتال
 • فناوری های استفاده شده:
  • ASP.NET
  • C#
  • Sql Server
  • HTML
  • Jquery
  • CSS
 • مشاهده
 • امکانات:
  • 1-
پروژه بازارپدیا